Inloggen

X

KC info-telefoon, tel 06 3875 3357

 

Kynologenclub Noord-West Veluwe (hierna: KCNWV) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KCNWV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als KCNWV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

In onderstaande uiteenzetting kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel wij welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Mobielnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Betaalrekeningnummer/ten name van;

Naast persoonsgegevens de gegevens van de hond(en) voor training (naam, ras, kennel naam, geslacht en geboortedatum).
Uw persoonsgegevens worden door KCNWV opgeslagen of verwerkt op onze leden- en cursusadministratie en de betalingssite Mollie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Medewerkers van KCNWV hebben toegang tot de persoonsgegevens van de leden. Tot welke persoonsgegeven zij toegang hebben en wat zij mogen doen met de gegevens is beperkt tot datgene dat ze nodig hebben om hun functie binnen onze vereniging te vervullen. Dit is geregeld via autorisaties binnen onze leden- en cursusadministratie. Persoonsgegevens worden door KCNWV gebruikt om:

 1. Vast te leggen wie lid is van de vereniging;
 2. Vast te leggen wie aan welke cursus, workshop of evenement deelneemt;
 3. Leden te informeren over (bijzondere) Algemene Leden Vergadering;
 4. Verzenden van het clubblad ‘Honden(lees)voer’;
 5. Leden te informeren met nieuwsbrieven;
 6. Leden te informeren over de start van een nieuw verenigingsjaar;
 7. Deelnemers aan een cursus, workshop of evenement te informeren over een annulering of wijziging;
 8. Deelnemers aan een cursus te informeren over huiswerk; oefeningen die worden geadviseerd thuis te oefenen;
 9. Terugstorten van het lidmaatschap- en/of cursusgeld;
 10. Het verplaatsen van een deelnemer van de ene cursus of workshop naar de andere (indien in overleg hiertoe is besloten).

Wanneer wij een mail sturen aan alle leden (of een deel ervan) zullen we de mailadressen van de leden opnemen in de BCC van de email zodat deze niet voor anderen zichtbaar zijn.

 

Foto’s

Tijdens trainingen, workshops en evenementen worden regelmatig door ons foto’s gemaakt. Bij het lid worden van onze vereniging vragen we u, via de inschrijfpagina op onze website, om akkoord te gaan met de bepalingen uit deze privacyverklaring. Daarmee wordt toestemming gegeven om foto’s te plaatsen op onze facebook groep en de website van KCNWV. Het betreft hier foto’s waar leden herkenbaar op staan. Het is altijd mogelijk om de gegeven toestemming ten aanzien van foto’s in te trekken door dit per mail aan te geven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De foto of foto’s worden dan verwijderd.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KCNWV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

KCNWV verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Bij het lid worden van onze vereniging vragen we u, via de inschrijfpagina op onze website, expliciet toestemming om deze gegevens te mogen verwerken. U heeft altijd het recht om de toestemming voor het verwerken van de gegevens door KCNWV in te trekken. Stuur hiervoor een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het verzoek wordt binnen drie weken verwerkt. Met het intrekken van de lidmaatschap van KCNWV vervalt de mogelijkheid om u in te schrijven voor een cursus, workshop of evenement.  Gegevens ten behoeve van de ledenadministratie worden echter wettelijk zeven jaar bewaard.

 

Beveiliging persoonsgegevens

KCNWV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Links naar andere websites

De website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van KCNWV. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacybeleid

KCNWV past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u via de website te informeren. Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens  of klachten over de opvolging door KCNWV van deze privacyverklaring kunnen worden ingediend middels een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp ‘klacht privacy’. Het bestuur zal binnen drie weken na ontvangst reageren op de klacht. Indien de indiener van de klacht zich niet kan vinden in de reactie van het bestuur bestaat de mogelijkheid naar de rechter te stappen. Informatie daarover is te vinden via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Kynologenclub Noord-West Veluwe
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.