Statische content

 

Kynologenclub Noord-West Veluwe (hierna: KCNWV) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KCNWV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als KCNWV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

In onderstaande uiteenzetting kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel wij welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Mobielnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Betaalrekeningnummer/ten name van;

Naast persoonsgegevens de gegevens van de hond(en) voor training (naam, ras, kennel naam, geslacht en geboortedatum).
Uw persoonsgegevens worden door KCNWV opgeslagen of verwerkt op onze leden- en cursusadministratie en de betalingssite Mollie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Medewerkers van KCNWV hebben toegang tot de persoonsgegevens van de leden. Tot welke persoonsgegeven zij toegang hebben en wat zij mogen doen met de gegevens is beperkt tot datgene dat ze nodig hebben om hun functie binnen onze vereniging te vervullen. Dit is geregeld via autorisaties binnen onze leden- en cursusadministratie. Persoonsgegevens worden door KCNWV gebruikt om:

 1. Vast te leggen wie lid is van de vereniging;
 2. Vast te leggen wie aan welke cursus, workshop of evenement deelneemt;
 3. Leden te informeren over (bijzondere) Algemene Leden Vergadering;
 4. Verzenden van het clubblad ‘Honden(lees)voer’;
 5. Leden te informeren met nieuwsbrieven;
 6. Leden te informeren over de start van een nieuw verenigingsjaar;
 7. Deelnemers aan een cursus, workshop of evenement te informeren over een annulering of wijziging;
 8. Deelnemers aan een cursus te informeren over huiswerk; oefeningen die worden geadviseerd thuis te oefenen;
 9. Terugstorten van het lidmaatschap- en/of cursusgeld;
 10. Het verplaatsen van een deelnemer van de ene cursus of workshop naar de andere (indien in overleg hiertoe is besloten).

Wanneer wij een mail sturen aan alle leden (of een deel ervan) zullen we de mailadressen van de leden opnemen in de BCC van de email zodat deze niet voor anderen zichtbaar zijn.

 

Foto’s

Tijdens trainingen, workshops en evenementen worden regelmatig door ons foto’s gemaakt. Bij het lid worden van onze vereniging vragen we u, via de inschrijfpagina op onze website, om akkoord te gaan met de bepalingen uit deze privacyverklaring. Daarmee wordt toestemming gegeven om foto’s te plaatsen op onze facebook groep en de website van KCNWV. Het betreft hier foto’s waar leden herkenbaar op staan. Het is altijd mogelijk om de gegeven toestemming ten aanzien van foto’s in te trekken door dit per mail aan te geven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De foto of foto’s worden dan verwijderd.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KCNWV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

KCNWV verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Bij het lid worden van onze vereniging vragen we u, via de inschrijfpagina op onze website, expliciet toestemming om deze gegevens te mogen verwerken. U heeft altijd het recht om de toestemming voor het verwerken van de gegevens door KCNWV in te trekken. Stuur hiervoor een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het verzoek wordt binnen drie weken verwerkt. Met het intrekken van de lidmaatschap van KCNWV vervalt de mogelijkheid om u in te schrijven voor een cursus, workshop of evenement.  Gegevens ten behoeve van de ledenadministratie worden echter wettelijk zeven jaar bewaard.

 

Beveiliging persoonsgegevens

KCNWV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Links naar andere websites

De website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van KCNWV. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacybeleid

KCNWV past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u via de website te informeren. Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens  of klachten over de opvolging door KCNWV van deze privacyverklaring kunnen worden ingediend middels een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp ‘klacht privacy’. Het bestuur zal binnen drie weken na ontvangst reageren op de klacht. Indien de indiener van de klacht zich niet kan vinden in de reactie van het bestuur bestaat de mogelijkheid naar de rechter te stappen. Informatie daarover is te vinden via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Kynologenclub Noord-West Veluwe
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Dankjewel!!

Je iDeal-betaling is succesvol verlopen.

pup3

En nu?

Na inschrijving ontvang je per omgaande een bevestiging van ontvangst.
Je ontvangt de indeling van jouw cursus tijdig op het door jou opgegeven e-mailadres. Controleer dus eerst je e-mail voor je contact opneemt met de administratie!

Geen e-mail ontvangen? Wellicht is onze e-mail in de map Ongewenste e-mail of Spam van je e-mailprogramma terechtgekomen.
Maak je gebruik van Gmail? Dan is onze e-mail mogelijk terechtgekomen in de map Reclame/Promotie in plaats van in de map Primair.
Sleep de bevestiging naar de map Primair om de e-mail te bekijken.

Probleem? Neem dan contact op met de Webmaster


U kunt uw lidmaatschap schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie voor 31 december van het lopende jaar.


Wil van Calck
Kamille 13
3863 DT  Nijkerk

of per e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

hondenlevenlang boekcoverDeel 1 doet verlangen naar deel 2 & 3!
Een hondenleven lang fysiek en mentaal in balans: elke pup een goede start

Er rollen door het jaar heen heel wat hondenboeken van de pers. Meer-van-hetzelfdeboeken, redelijk vernieuwende boeken en ik-dacht-dat-we-daar-ondertussen-eindelijk-wel-eens-vanaf-gestapt-warenboeken. En soms krijg je dan ineens een boek in handen dat zich niet laat vergelijken met welk ander boek dan ook. Het eerste deel van Een hondenleven lang fysiek en mentaal in balans van dierenosteopaat Martine Burgers en etholoog / trainer Sam Turner valt voor mij in die categorie. ‘Elke pup een goede start’ is wat mij betreft verplichte kost voor elke instructeur, fokker en puppyeigenaar (in spe)!

Door Anita Kiers

Hoezo vernieuwend? Nou, niet alleen omdat in dit boek de aloude dominantietheorie niet meer van toepassing wordt verklaard op hondengedrag. Ook niet omdat begeleiders het advies krijgen hun bange puppy juist wél steun te geven. En zelfs niet omdat ‘Een hondenleven lang…’ écht, en dan bedoel ik ook écht over positief opvoeden en trainen gaat, van de eerste tot en met de laatste letter. Consequent gebruik van het woord ‘begeleider’ in plaats van het voor mij niet meer door de beugel kunnende 'baas' zegt wat dat betreft alles. Maar vooral vernieuwend omdat de auteurs - etholoog / trainer Sam Turner en osteopaat Martine Burgers - twee werelden bij elkaar brengen: die van de hondentraining en die van de samenhang tussen anatomie en fysiologie. De lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en belastbaarheid van de pup vormen het uitgangspunt voor de opvoeding en de trainingsuitdagingen die je hem biedt. Dit alles vanuit de gedachte: een hond die goed in zijn vel zit, fysiek en mentaal, kan optimaal leven, leren en begeleid worden.

Uitgebreide neurologische verbindingen
Het eerste deel van de serie vertelt je hoe je een puppy de eerste zes maanden van zijn leventje kunt helpen optimaal groot te groeien: door een combinatie van training, opvoeding en lichamelijke begeleiding. Heel specifiek en bijna van week tot week krijgt de begeleider tips die bijdragen aan een verantwoorde spieropbouw, aan coördinatie en lichaamsbesef, aan een goede socialisatie en aan prettige gewoonten.

De fokker legt als het goed is een solide basis. Stapsgewijs stelt hij de pups meer en meer aan ‘de buitenwereld’ bloot. In de vertrouwde nabijheid van de nestgenoten en de moederhond introduceert de fokker nieuwe prikkels bij de pups om hen voor te bereiden op hun toekomst: nieuwe geuren, omgevingen en tactiele prikkels (een chique benaming voor gevoels/tast/aanrakingsprikkels). Iedere prikkel zorgt voor nieuwe en uitgebreidere neurologische verbindingen.

JIJ bent de veilige haven
En ondertussen treft de toekomstige begeleider de nodige voorbereidingen voor de komst van de pup. Zo verdiept hij zich als het goed is in ‘het wezen hond’. Hoofdstuk 3 verhaalt over de herkomst van honden, over hoe honden leren, hoe honden kunnen reageren op stressvolle situaties en over het belang om als begeleider dit soort situaties te voorkomen of doorbreken zodat je pup nooit over hoeft te gaan tot een vlucht- of vechtreactie met alle ellendige leerervaringen van dien. Verder in dit hoofdstuk veel aandacht voor gedoseerd en veilig socialiseren, angst voorkomen en steun bieden: jij bent de veilige haven voor je pup in spannende situaties!

Puppygym
Het hoofdstuk ‘wat je moet weten over opgroeiende lijfjes‘ gaat in op de ontwikkeling van het skelet, het spierstelsel en het brein. Gewapend met deze kennis heb je als begeleider inzicht in wanneer je wat wel en vooral ook niet met je pup kunt doen. Belangrijke, maar taaie kost!
De botontwikkeling is een ingewikkeld proces en ook de spieropbouw wordt op een hoog detailniveau beschreven; alsof ik weer in de anatomieboeken van mijn verpleegkundestudie zit te ploeteren. Toch levert het interessante weetjes op, zoals de verklaring van het feit dat een peesblessure veel moeilijker herstelt dan een spierblessure. De praktische toepassing van de kennis is meteen weer heerlijk behapbaar. Het aanbieden van een variatie aan prikkels zorgt voor een grotere rijkheid aan neurologische verbindingen in het puppenlijf waarvan de hond levenslang voordeel zal ondervinden. Door gerichte ‘puppygym’ ontwikkelen pups spelenderwijs balans, coördinatie en lichaamsbewustzijn. Daarnaast stimuleert het hun geestelijke ontwikkeling en probleemoplossend vermogen. Daarbij is het nadrukkelijk van belang voor de begeleider om niet ‘te snel te veel’ te willen. Hoe verleidelijk ook: voorkom dat je je pup overvraagt! Het gaat niet om de snelheid, maar om de leerervaring en de beleving. Het boek vertelt je daarom duidelijk hoe je vermoeidheidssignalen van je de pup kunt leren herkennen (de beschreven 'wallen' bij honden waren compleet nieuw voor mij!).

Het hoofdstuk ‘puppyperikelen’ behandelt hoe je als begeleider puppygedrag het beste in goede banen kunt leiden. De overgang van het nest naar het nieuwe gezin, zindelijkheidstraining, verantwoord spelen met je hond zonder zijn onvolgroeide puppenlijf te zeer te belasten, de pup leren zachtjes met zijn scherpe tandjes met gevoelige mensenhuiden om te gaan, bezitsagressie voorkomen, ontmoetingen en spel tussen jouw pup en andere honden en ontspannen leren omgaan met bewegende dingen (verkeer in alle soorten en maten): dit en nog meer komt aan de orde en zal begeleiders helpen het ontstaan van veel probleemgedrag te voorkomen.

Hondenetiquette
In de daarop volgende hoofdstukken komt de ontwikkeling van pups van week tot week aan de orde met de daarbij passende socialisatie-uitjes, opvoedings- en verzorgingsvraagstukken de puppygymoefeningen die je kunt doen om je pup verder te helpen bij zijn fysieke en mentale ontwikkeling. En zo leert de begeleider het beste te halen uit zijn pup vanaf het moment dat deze bij de fokker vandaan komt tot aan de puberteit. Hoe met die uitdagende nieuwe fase om te gaan kunnen we volgend jaar lezen als deel 2 van deze trilogie uitkomt: ‘Je puber goed op pad’. Hopelijk blijft je pup tot die tijd nog lang een schattig moppie!

Last but not least besteden de auteurs nog een pagina aan hondenetiquette; de beleefdheidsregels die je met je hond in acht moet nemen bij ontmoetingen met andere mensen, andere honden / dieren en verkeersdeelnemers. Ik denk dat ik hiervan een enorme stapel kopietjes ga maken die ik ongevraagd uitdeel op straat, de hei en in het bos!

Een hondenleven lang fysiek en mentaal in balans: elke pup een goede start is naar mijn mening echt uniek in zijn soort; completer dan ieder puppyboek dat ik ken. Een aanrader voor iedereen die een pup wil aanschaffen of dit al heeft gedaan. En ik heb weer inspiratie opgedaan om mijn puppycursussen leuk en verantwoord te verrijken!

 

Een hondenleven lang fysiek en mentaal in balans: elke pup een goede start
Auteurs: Martine Burgers en Sam Turner
Uitgeverij: Edicola Publishing bv
ISBN 978-94-91172-81-6
Deel 2 ‘Je puber goed op pad’ verschijnt in 2015 en deel 3 ‘Je senior vervolgt zijn weg’ in 2016.

Over de auteurs

Na haar opleiding fysiotherapie aan de Hogeschool Enschede vervolgde Martine Burgers haar studie met de opleiding tot dierenosteopaat bij het Belgische ICREO. Sinds 2005 is zij fulltime werkzaam in haar praktijk voor paarden- en hondenosteopatie in het Gelderse Spankeren. Meer info: www.martineburgers.nl

Sam Turner studeerde ethologie aan de Wageningen Universiteit. Daarna specialiseerde zij zich hondengedrag en –training. Zij heeft haar eigen hondenschool Paws4Fun en is grondlegger van de balans- en coördinatietraining voor honden in Nederland. Zij leidt ook instructeurs in die discipline op. Meer info: www.paws4fun.nl.


Clubhuis 'Kynohonk'
Rodeschuurderwegje 64, 3853 LS Ermelo (Horst)

Telefoon: 06-13723829 (alleen voor zeer dringende gevallen tijdens lesuren).


Voor algemene informatie: 0341-550172hiervindjeons

 Vanaf de A28

 • Neem afslag Strand horst [afslag 11] richting Ermelo
 • Ga de Buitenbrinkweg op richting Ermelo
 • Neem na 140 m de tweede afslag op de rotonde (op de Buitenbrinkweg) richting Ermelo        
 • Ga na 1.2 km rechtsaf de Slagsteeg op            
 • Ga na 0.6 km rechtsaf de Rodeschuurderwegje op            
 • Na 200 m ben je gearriveerd (Rodeschuurderwegje 64, 3853LS, Ermelo)
Ga naar boven